Help Mee!

In september 2022 is het precies 100 jaar geleden dat Hazrat Inayat Khan in de duinen van Katwijk zijn allesomvattende ervaring had. Een verbinding met het universum. De plek waar dit gebeurde noemde hij Murad Hassil. Natuurlijk willen wij dat volgend jaar groots herdenken op vele manieren en op diverse plaatsen, met de Universel Katwijk als bindend element.

Daarvoor willen wij de Universel weer terugbrengen in haar oorspronkelijke glorie. Uw bijdrage is van harte welkom.

Hieronder kunt u zien hoe u zelfs al net een kleine bijdrage per maand kunt meedoen. Zo helpt u mee de Boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid in de wereld uit de dragen.

Doe mee!

Het doel is om de Universel veel zichtbaarder te maken. Met Universele Erediensten, maar ook met bijeenkomsten en symposia over zingeving en over onderwerpen van deze tijd die alle mensen aangaan. Zaken als de klimaatcrisis, de teloorgang van de natuur en biodiversiteit zijn onderwerpen waar de unieke plek van de Universel een rol in kan spelen. Dat zal de zichtbaarheid helpen vergroten. Daarnaast willen we rond de Universel ook het begrip schoonheid nadrukkelijker invullen.

Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Dat kan alleen samen. U kunt ons helpen door ons financieel te steunen. Want voor de plannen is veel geld nodig.

Het makkelijkste voor u en voor ons is als u ons machtigt om elke maand een bedrag van uw rekening af te schrijven. Elk bedrag is welkom. En mocht u ooit in de toekomst het weer willen wijzigen, dan is één telefoontje genoeg! (donateuradministratie: 06 4265 1158)

Makkelijker kan niet. Een eenmalige bijdrage kan natuurlijk ook.

Beleidsvisie

De Universel is dé ontmoetingsplaats voor een ieder die zoekt naar spiritualiteit, verbinding en verdieping. Gelegen op een unieke locatie biedt het een thuis voor alle geloven en is het een plek waar zingeving, cultuur en natuur een vanzelfsprekende verbinding aangaan. Het goed verzorgde interieur, het toegewijde beheer en de aandacht voor gasten en gebruikers maken de Universel tot een geliefd centrum voor seminars, retraites, muziek en exposities. Deze kwaliteiten tezamen met de uitzonderlijk mooie omgeving maken de Universel tot een plek waar liefde, harmonie en schoonheid tot een levende ervaring worden voor bezoekers en gebruikers.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan en geef u meteen ook op voor onze nieuwsbrief

Bestuursleden

  • Elmer Koole, voorzitter en PR
  • Frans van Roosmalen, secretaris
  • Jolanda Verweij, penningmeester
  • Frank van Leer, communicatie en fondsenwerving
  • Aart Hordijk, vastgoed

ANBI gegevens

RSIN nummer: 801388715
KvK nummer: 41152389

Bank nr.: NL55 ABNA 0475 9736 23